Klubnyheder

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

5. maj 2021, 21.56

Generalforsamling under corona | Frivillighed.dk


Der indkaldes hermed til

Ordinær Generalforsamling

i Kjøbenhavns Skøjteløber Forening

onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.00

i Østerbro Skøjtehal, Nyborggade 46, 2100 København Ø


med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3) Hovedkassereren aflægger det reviderede regnskab.

4) Rapport fra evt. udvalg.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Behandling af kontingent og rykkergebyr.

7) Valg af formand for 1 år og kasserer for 2 år.

8) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år samt 2 suppleanter for 1 år.

9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

10) Valg af medlemmer til ungdomsudvalg, disciplinærudvalg, sponsorudvalg og evt. andre ønskelige udvalg.

11) Eventuelt.


Bestyrelsens kommentarer til dagsordenen:

1) Bestyrelsen foreslår Jesper Sidenius.

2) Beretningen aflægges mundtlig af formanden.

3) Regnskabet gennemgås af kassereren. Regnskabet ligger til udlevering på mødet.

4) Udvalgsformændene afrapporterer mundtligt.

5) Bestyrelsen foreslår ændringer til foreningens vedtægter § 5, § 8 og § 9 jf. bilag 1.

6) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7) Bestyrelsen foreslår nyvalg af Laust Weise som formand for 1 år og nyvalg af Martin Birk som kasserer for 2 år.

8) Bestyrelsen foreslår genvalg af Morten Jacobsen, Paulus Scheel og Poul Malmkjaer-Mason alle for 2 år samt nyvalg af Mikael Vedel for 1 år. Bestyrelsen foreslår valg af Niels Munk Hansen og Peter Frandsen som suppleanter. 

 9) Bestyrelsen foreslår valg af Jesper Sidenius og Jim Bergholdt, samt Ole D Jensen som suppleant.

10) Bestyrelsen foreslår nedsat et seniorudvalg, et ungdomsudvalg samt et sponsorudvalg


Regnskab og budget kan rekvireres hos [email protected].