Klubnyheder

KSF Nyhedsbrev, Marts 2022

25. april 2022, 12.01

Kære alle medlemmer i KSF,

 

Vi nærmer os så småt udgangen af den officielle ishockey-sæson 2021/2022, som ihht. Dansk Ishockey Unions kalender slutter ved udgangen af marts.

 

Heldigvis fortsætter aktiviteterne i KSF henover sommerhalvåret - og med vedtagelsen af helårs-is i den ny Østerbro Skøjtehal både på og udenfor isen.

 

Dog medfører sæson-skifte og overgang til sommerhalvåret en række ændringer, som vi sammen med anden relevant information vil dele i dette nyhedsbrev.

 

Is- og træningsplaner for sommer-halvåret

For senior-afdelingen vil isplanen fortsætte uden større ændringer henover hele foråret/sommeren og frem til DIUs turneringskalender starter i august.

 

For ungdomsafdelingen vil den hidtidige isplan fortsætte frem til udgangen af april. Herefter vil vi fra 1. maj overgå til en ”sommer-isplan” gældende for maj og juni (frem til sommerferien), hvor der i ungdomsafdelingen ”kun” vil være træning i hverdagene og herunder 2 ugentlige træningspas på isen for hvert hold. Istiden lørdag og søndag vil blive anvendt til special-træninger, mini-camps, kampe, turneringer o.l..

 

I sommerferien (slutningen af juni til starten af august) vil der ikke være holdtræning på isen for ungdomsholdene. Isen vil i stedet blive anvendt til camps i både SKK og KSF – hvor mere information om vores KSF Sommerferie Camp i uge 26 vil følge indenfor kort tid - samt special-træninger og formentlig noget årlig ispleje i den sidste uge af sommerferien.

 

Alle istider og træningsplaner for de enkelte hold henover sommerhalvåret vil indenfor kort tid blive lagt ind i kalenderen i Holdsport, hvor de således kan ses samlet og for de enkelte hold. Is- og træningsplan for august og fremefter vil følge i slutningen af maj.

 

Spørgsmål hertil kan for seniorafdelingen rettes til [email protected] og for ungdomsafdelingen til [email protected].

 

Holdtilknytning i ungdomsafdelingen

Den ny sæson betyder også, at spillerne på årgangsholdene i ungdomsafdelingen rykker til den kommende sæsons årgangshold. I år er det de ulige fødselsårgange, der rykker op, således at spillere født i 2015 rykker op til U9, 2013 til U11, 2011 til U13, 2009 til U15 og 2007 til U17.

 

Med helårsisen og stadig en del aktiviteter for de nuværende hold har vi dog valgt at vente med at foretage den generelle oprykning til udgangen af april. I tiden fra nu og indtil da vil flere spillere dog få mulighed for at træne med holdet over, ligesom nogle af vore mange nye ”Løver” vil få muligheden for at træne med og komme ind på de relevante årgangshold.

 

Oprykning sker gennem Holdsport og koordineres af sportsudvalg og cheftrænere på de enkelte hold med henblik på bedst mulig overgang, udfordring og udvikling for alle.

 

Spørgsmål hertil kan rettes til [email protected].

 

Trænere i ungdomsafdelingen

Vi er glade for hermed at præsentere flg. trænerbesætning til den kommende sæson:

  • Løve: Alexander Ekberg og Lydia Garcia
  • U7: Karsten Havard Vestergaard, Mads Remmer og Monta Tomina
  • U9: Greg Soneff, Sune Hansen og Shaun Nystrom
  • U11: Thomas Kub Frederiksen, Sune Hansen og Yves Dupuis
  • U13: Jan Christiansen og Elliot Yarbrough
  • U15: Michael Bennedsen, Christian Keller og August Olsson
  • U17: Julien ”Jules” Bedard, Danny Triesler og Jon Lee

Der er således tale om et ekstremt stærkt og erfarent setup på alle hold med stort set uændret besætning på cheftræner-fronten, hvor kun Jules er ”nyt” ansigt (dog allerede kendt af de fleste på U17 fra morgentræning og andre specialtræninger), og hermed et solidt fundament for fortsat stærk sportslig udvikling, kontinuitet og implementering af den sportslige røde tråd på og på tværs af alle ungdomsholdene i KSF.

 

Herudover er vi ekstremt glade for at kunne meddele, at det er lykkes os at engagere Tim Frandsen til at stå for vores morgen- og eliteskole-træning i KSF. Tim starter 1. maj og er en yderst kompetent herre - og i øvrigt en rigtig flink fyr -, som de seneste år har varetaget tilsvarende morgen- og eliteskole-træning i Rødovre. Herudover er det aftalt med både Marc Okraszewski og Danny Triesler, at de - efterhånden som de vender tilbage fra skader - vil bidrage omkring både morgen- og specialtræninger i KSF.

 

Trænerne vil løbende præsentere sig selv for ”nye” spillere på holdene i forbindelse med oprykningen til de ”nye” hold - og selvfølgelig gøre deres allerbedste for at sikre god modtagelse af alle. Herudover vil der i starten af maj blive afholdt forældremøder på de enkelte hold, hvor cheftrænerne vil præsentere sig selv og deres assistent-trænere for forældre, ligesom de nødvendige opgaver omkring holdet kan fordeles mellem forældrene.

 

Spørgsmål omkring træner-setup samt oprykning til de nye hold kan rettes til [email protected], mens spørgsmål til opgaver omkring holdene samt fordeling heraf kan rettes til [email protected].

 

Skoleforløb og -sessioner

I starten af marts startede vi vores første skoleforløb med tre 0.-2. klasser fra Vibenhus Skole. Det aftalte test-forløb består af 6 sessioner over 6 uger i formiddagstimerne i hverdagene, som afsluttes med en kamp, hvor eleverne viser forældrene og andre, hvad de har lært.

 

Det er Tim Frandsen, der har stået for træningen af de 3 klasser, og det har mildest talt været en fantastisk opstart med ekstrem positiv feedback fra både elever og lærere - og der er fra Vibenhus Skole allerede udtrykt ønske om at fortsætte med yderligere forløb samt fremover udvide forløb til 8 uger.

 

Der er således ingen tvivl om, at det er et stærkt koncept, som vi kan bygge videre på - og hermed både udbrede kendskab og interessen for sporten, give eleverne en oplevelse med for de fleste en ny og ukendt sportsgren og måske endda hermed for nogle af deltagerne skabe en interesse for at fortsætte med ishockey i KSF. Der har da også allerede været kontakt med og udvist stor interesse fra andre skoler, som også ønsker at indgå aftaler om 6-8 ugers ishockey-forløb som en fast del af skole-året for alle deres 0.-2. klasser.

 

For at facilitere dette har vi derfor valgt fra 1. maj at ansætte Tim Frandsen, som vil stå for at opsøge, koordinere og lave aftaler om skoleforløb med områdets skoler samt selvfølgelig forestå træningen til disse forløb. Herudover vil Tim også stå for koordinering af enkelt-sessioner med ældre skole- og gymnasie-klasser - hvor vi allerede har mange skoler, som løbende besøger Østerbro Skøjtehal i formiddagstimerne og til offentligt skøjteløb – ligesom Tim som nævnt vil stå for morgen- og eliteskole-træning i KSF.

Tim vil således være i KSF og Østerbro Skøjtehal stort set hver dag i morgen og formiddagstimerne, hvor han udover at stå for morgen og elite-træning vil få ansvaret for at fylde istidskalenderen med relevante aktiviteter i formiddags-timerne. 

 

Hensigten hermed er selvfølgelig - udover at sikre relevant træner til morgen- og elitetræning samt udbrede kendskabet til Østerbro Skøjtehal, KSF og ishockey – i alles interesse at sikre fuld udnyttelse af isen også i formiddagstimerne i hverdagene, hvilket vi forventer vil være tilfældet indenfor meget kort tid.

 

Spørgsmål omkring skoleforløb kan rettes til ungdomsudvalg på [email protected].

 

Besøg af Kultur- og Fritidsborgmesteren

I januar fik vi ny Kultur- og Fritidsborgmester i København, Mia Nyegaard, og vi har selvfølgelig rakt ud og inviteret Mia på besøg i Østerbro Skøjtehal, så hun kan se de fine faciliteter og al den aktivitet og de initiativer, som vi i KSF og SKK fylder hallen med – alle ugens dage kl. 6-23 og hele året rundt.

 

Vi synes i al beskedenhed at vi godt kan tillade os at kalde den ny Østerbro Skøjtehal - og den måde, vi i SKK og KSF har formået at fylde og udnytte faciliteten - for en succes. Som beskrevet i ”Strategi 2021-2026” sætter skøjtehallen og kun 1 isflade dog også nogle begrænsninger - og disse samt det heraf følgende behov for en ekstra isflade vil vi selvfølgelig også gøre opmærksom på.

 

Besøget af Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard vil finde sted mandag d. 25. april kl. 16.30, og vi håber at alle de tilstedeværende hold, medlemmer og andre vil være med til at byde Mia velkommen og vise, hvordan vi til fulde udnytter de fantastiske nye faciliteter i Østerbro Skøjtehal.

 

Spørgsmål omkring borgmesterbesøget kan rettes til bestyrelsen på [email protected].

 

Ordinær Generalforsamling afholdes august (og ikke som hidtil i maj)

Blot så ingen undrer sig over, at der ikke i løbet af marts er varslet dato for ordinær generalforsamling til afholdelse i maj, vil vi minde om, at det ved seneste ordinære generalforsamling i maj 2021 blev besluttet at ændre regnskabsåret i KSF til at løbe fra 1. juli til 30 juni (i stedet for tidligere 1. april til 31. marts – med overgangsår 1. april 2021 til 30. juni 2022) samt som følge heraf, at ordinær generalforsamling fremover afholdes medio august (efter regnskabsårets afslutning).

 

Varsling af dato for generalforsamling vil således jf. de opdaterede vedtægter (Vedtægter - KSF-ishockey (holdsport.net)) ske senest 15. juni med frist for indsendelse af forslag senest 1. juli, og endelig indkaldelse med dagsorden, indkomne forslag og regnskab vil blive udsendt senest 14 dage før datoen for den ordinære generalforsamling.

 

Spørgsmål omkring generalforsamling kan rettes til bestyrelsen på [email protected].

 

Afrunding

Afslutningsvis vil vi gerne benytte lejligheden til at sige en kæmpe tak for ishockeysæsonen 2021/2022 til alle medlemmer i KSF – og ikke mindst til alle de frivillige trænere, holdledere, materialefolk, udvalgsmedlemmer osv., som er forudsætningen for al aktivitet og udvikling i KSF!

 

Med ønsket om en god afslutning på 2021-2022 sæsonen for alle medlemmer, frivillige og deres familier, og ikke mindst ønsket og - med ovenstående og alt andet, der over de sidste mange sæsonerne er skabt i KSF – en begrundet forventning om en fantastisk sæson 2022-2023 i KSF!

 

Bestyrelsen, KSF