Klubnyheder

KSF Nyhedsbrev - Januar 2022

25. april 2022, 12.00

Kære alle medlemmer i KSF,

 

Først og fremmest håber vi, at alle medlemmer og deres familier er kommet godt ind i det nye år!

 

I ”KSF Strategi 2021-2026”, som blev fremsendt til alle medlemmer før jul, var en af målsætningerne for sæsonen 2021-2022 at skabe større åbenhed og kendskab omkring de mange aktiviteter og initiativer, der løbende sker i KSF. Som et af initiativerne heromkring forsøgte vi i november at samle nogle af de mange nyheder og opdateringer fra KSF i et nyhedsbrev, hvor tilbagemeldingerne heldigvis har været positive. Således fortsætter vi hermed initiativet med dette nyhedsbrev for januar 2022.

 

Stor fremgang i medlemstal for 2021

Hvert år i januar skal alle foreninger i Danmark opgøre og indberette antallet af medlemmer det forgangne kalenderår til Det Centrale Foreningsregister (CFR). Denne opgørelse inkluderer alle, som har været medlem af foreningen i 3 måneder eller mere i løbet af året - og hermed har været reelt aktive i foreningen – og foretages heldigvis stort set automatisk gennem Holdsport. 

 

Opgørelse for 2021 - samt for 2020 medtaget for reference – fremgår nedenfor:

Hermed viser 2021 en fremgang på 76 medlemmer eller 22% i KSF i et år, hvor mange foreninger har meldt om tilbagegang. Når man dykker lidt ned i tallene, er det også positivt at se, at vi formår at fastholde og endda øge medlemstallene i stort set alle aldersgrupper – samt en forøgelse af antallet af piger/kvinder på hele 45%. Endda gælder, at de mange nye medlemmer, som er kommet til i KSF siden 1. oktober, grundet indregnings-kriterier (medlem i 3 måneder eller mere) ikke tæller med i opgørelsen for 2021. Der er derfor grund til optimisme ifht. at kunne fortsætte den flotte udvikling i 2022, hvor der da også allerede er godt gang i planlægningen af yderligere rekrutterings-initiativer henover de kommende måneder.         

 

Tallene er således både meget tilfredsstillende og i overensstemmelse med de strategiske målsætninger om rekruttering og fastholdelse – og understreger såvel KSF som en af de absolut største ishockey-foreninger i Danmark, en stærk rekrutterings- og inklusionsindsats samt ikke mindst, at vi har et stærkt og relevant tilbud med ishockey for alle aldersgrupper i KSF!

 

En kæmpe tak til alle, der på den ene eller anden måde har været involveret omkring denne rekruttering og fastholdelse i KSF samt herunder at tage godt imod de mange nye medlemmer og hjælpe dem godt i gang i KSF - og med den for mange helt nye sportsgren.

 

Spørgsmål omkring rekruttering og fastholdelse samt initiativer heromkring kan rettes til [email protected], mens spørgsmål omkring medlemstal generelt kan rettes til [email protected].

 

Nyt setup for sponsorater og samarbejdsaftaler i KSF

Sponsorudvalget har over de seneste måneder arbejdet på at skabe en række relevante og attraktive muligheder for samarbejde for Østerbros lokale erhvervsdrivende og andre, der gerne vil støtte KSF og samtidig opnå stærk eksponering i den ny Østerbro Skøjtehal og KSF.

 

Til at præsentere disse muligheder har sponsorudvalget udarbejdet vedhæftede brochure, der beskriver mulighederne for eksponering gennem bande- og is-reklamer, sponsor-plade ved indgang til skøjtehallen, tryk på hold-beklædning samt online-eksponering via hjemmeside og Holdsport.

 

De midler, som rejses herigennem, vil blive brugt på de strategiske initiativer i ”KSF Strategi 2021-2026”, og sponsorudvalget vil i de kommende uger besøge de lokale erhvervsdrivende og præsentere dem for denne brochure og mulighederne for at støtte KSF og samtidig opnå eksponering i Østerbro Skøjtehal og KSF.

 

Såfremt der er medlemmer eller andre, der vil hjælpe med arbejdet i sponsorudvalg, ønsker at høre mere om mulighed for at indgå samarbejde eller har andre spørgsmål hertil, så kan sponsorudvalg kontaktes på [email protected].

 

Optimering af indretning i Østerbro Skøjtehal

Som nævnt i nyhedsbrev i november har vi på baggrund af erfaringerne fra det første halve år i den ny Østerbro Skøjtehal sat gang i koordinering af optimering af indretning og brug af de enkelte rum i hallen.

 

Efter input fra de forskellige brugergrupper samt fysisk gennemgang af to omgange er vi kommet frem til flg. ønsker til optimeringer:

 • Indretning af kiosk-lokale med ekstra hylder, fryser, mikro-ovn og evt. andre apparater nødvendige for optimal drift af kiosk samt nødvendig opgradering af strøm-installation hertil.
 • Indretning af lagerrum ved hovedindgang med hylder til varer til kiosk og merchandise.
 • Indretning af hold-depotrum med stavholder samt rullevogn til kædetrøjer (knager i depot-gang til kædetrøjer udgår).
 • Hylder i bur (aflåselig) til udlåns-målvagtsudstyr (U7-U11) på vægge i depotgang (samt oprydning i målvagtsudstyr generelt).
 • Indretning af det lille ekstra rum/bur i depotgang med hylder til opbevaring af off-ice udstyr og rekrutteringsmateriale.
 • Sammenlægning af dommer-rum 3+4 til fælles træner-rum samt opsætning af skabe i vrimlegang til opbevaring af personligt udstyr for trænerne.
 • Opsætning af hylder i opbevaringsrum under trapper i ishallen til opbevaring og let adgang til remedier/udstyr til brug på isen.
 • Opsætning af hylder i styrkerum/dansesal til opbevaring af udstyr.
 • Aflægningshylder til pude-bander ved indgang til isbane for isbilen, så de fjernes fra gulvet.
 • Installation af hejse-system til ekstra-bander til brug ved U7-/U9-/U11-kampe, så de løftes op til daglig opbevaring under loftet i ishallen.
 • Opsætning af ”fitness-hjørne” for enden af tribune (sprint, trappetræning, osv.).
 • Indretning af møde-lokale med dekoration på vægge og skabe til opbevaring.
 • Finde løsning for kontor-plads til sekretær, trænere o.a.
 • Indretning af store depotrum til omklædning for event- og skoleforløb samt opbevaring af spillerudstyr til event- og skoleforløb i kasser under og over omklædningsbænke.

Nogle af ovenstående initiativer kan implementeres uden yderligere indkøb eller koordinering, andre kræver koordinering med kommune o.a., og nogle kræver yderligere indkøb og budget. Haludvalg vil med involvering af relevante udvalg og andre interessenter frem til næste bestyrelsesmøde udarbejde endelig plan og budget for de enkelte initiativer, hvor der kan findes plan for finansiering eks. gennem ansøgning af midler. Efterhånden som vi er klar med plan for de enkelte initiativer, vil der blive indkaldt til arbejdsdage for medlemmer.

 

Indtagelse, indretning og optimal udnyttelse af den ny Østerbro Skøjtehal er også et strategisk mål for sæsonen 2021-2022 i ”KSF Strategi 2021-2026”. Med ovenstående tiltag - samt selvfølgelig løbende tilsikring af, at anlæg (ur, lyd, lys, osv.) fungerer efter hensigten - vurderer vi, at dette vil være opfyldt.

 

Spørgsmål hertil kan rettes til [email protected].

 

Olaf Eller i KSF hver mandag og onsdag resten af sæsonen

Som informeret i nyhedsbrev fra november har vi tilknyttet Olaf Eller som sportskonsulent i KSF, hvor han som del af sportsudvalg vil hjælpe de enkelte trænerteams med at optimere træningen på de enkelte hold og for de enkelte spillere, ligesom han er med omkring koordineringen af vores elite-skoleprojekt med opstart for vores 2009-årgang i den kommende sæson.

 

Efter et veloverstået U20 VM på hjemmebane i Rungsted i december, hvor det danske U20 landshold med Olaf Eller som cheftræner formåede at fastholde pladsen i den næstbedste gruppe, og som i ugerne op til turneringen lagde beslag på det meste af Olafs tid alle døgnets timer, vil Olaf i resten af sæsonen være i KSF hver mandag og onsdag, hvor han vil koordinere med de enkelte trænerteams og hjælpe til både på og udenfor isen.

 

Vi håber, at i alle vil tage godt imod Olaf i KSF og Østerbro Skøjtehal samt selvfølgelig bakke op omkring de enkelte trænerteams på holdene i KSF.

 

Spørgsmål heromkring kan rettes til [email protected].

 

Corona

Vi kommer ikke uden om, at vi stadig er berørt af den generelle situation i samfundet med Corona. I den henseende er bestyrelsens tilgang, at vi i KSF følger myndighedernes anbefalinger.

 

For nuværende betyder dette, at:

 • Der gælder krav om mundbind/visir for alle i Østerbro Skøjtehal (dog ikke under og i umiddelbar forbindelse med trænings-aktivitet – on- eller off-ice).
 • Der opfordres til så vidt muligt at klæde om hjemmefra.
 • Der opfordres til at forældre så vidt muligt afleverer og afhenter børn til og fra træning udenfor Østerbro Skøjtehal

Tilgang ved mistanke om eller bekræftet smitte samt tilgang for nære og andre kontakter er beskrevet i vedhæftet dokument omkring Covid-19 retningslinjer i KSF.

 

Vi forventer, at alle medlemmer efterlever dette, og herudover opfordrer vi alle til at bruge den sunde fornuft og passe på sig selv og hinanden, så vi fortsat begrænser smitten - samtidig med at vi så vidt muligt stadig kan træne og spille ishockey og herigennem bidrage til at opretholde den fysiske og mentale sundhed samt sportslige udvikling i KSF.

 

Spørgsmål heromkring kan rettes til [email protected].

 

Afslutning

Ovenstående og alt andet, der sker i KSF kan kun lade sig gøre på baggrund af den kæmpemæssige frivillige indsats, der bliver ydet i KSF i udvalg, omkring holdene osv. Denne indsats kan vi alle kun være dybt taknemmelige for – og vi håber, at alle i KSF fra tid til anden husker at give alle de frivillige et klap på skulderen og et tak med på vejen!

 

Samtidig håber vi også i 2022, at der er rigtig mange der vil hjælpe til i KSF – enten omkring holdene, hvor man kan henvende sig til holdlederne, eller i nogle af vore udvalg, hvor man kan skrive direkte til de relevante udvalg eller til [email protected].

 

Med dette og alt det andet, der sker i KSF, mener vi således, at der er alt mulig grund til at se frem til endnu et fantastisk år i KSF!

 

Med ønsket om et fantastisk 2022 til alle medlemmer og deres familier,

Bestyrelsen, KSF