Bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmer
File
Anastasiya Tchernychova #12
29 71 66 51
File
Laust Weise
Bestyrelsesformand samt formand for Sports- og Kiosk/Merchandiseudvalg
51 59 52 58
File
Sara Bastholm #80
Næstformand samt formad for Marcom-og Sponsor-/Fondsudvalg
31 15 17 19
L#
Louise U. V. #14
Kasserer
22 27 22 68
File
Michael Arvidsson
Bestyrelsesmedlem, Formand for seniorudvalg
41 37 30 42
File
Mikael Vedel
Bestyrelsesmedlem, Formand for Ungdomsudvalg
31 41 52 10
File
Peter Frandsen
Bestyrelsesmedlem, formand for Rekrutterings-og Campudvalg
40 19 81 79
File
Poul Malmkjaer-Mason
Bestyrelsesmedlem, Formand for Disciplinær, Hal- og Udlejnings-/Eventudvalg
31 68 63 37
File
Jes T. #16
Suppleant samt formand for Facilitetsudvalg
21 14 68 45