Klubnyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 i KSF

9. august 2023, 22.30 / 9. august 2023, 22.34


Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Kjøbenhavns Skøjteløber Forening onsdag den 23. august 2023 kl. 19.00 i Østerbro Skøjtehal, Svendborggade 34-36, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3) Hovedkassereren aflægger det reviderede regnskab.

4) Rapport fra foreningens udvalg.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Behandling af kontingent og rykkergebyr.

7) Valg af kasserer for 2 år.

8) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 suppleanter for 1 år.

9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

10) Nedsættelse af evt. udvalg.

11) Eventuelt.

 

Bestyrelsens kommentarer til dagsordenen:

1) Bestyrelsen foreslår Jesper Sidenius som dirigent.

2) Beretningen aflægges mundtlig af formanden.

3) Regnskabet gennemgås af kassereren. Regnskab er vedhæftet indkaldelse sendt per mail til alle medlemmer og kan ellers rekvireres ved at skrive til [email protected].

4) Udvalgsformændene afrapporterer mundtligt.

5) Forslag til behandling findes i bilag 1.

6) Bestyrelsen foreslår:

·        Ved ændring af regnskabsår jf. bilag 1 besluttes årskontingent på generalforsamling i februar.

·        Alternativt en forøgelse af årskontingent med 10% på tværs af alle hold.

7) Bestyrelsen foreslår genvalg af Louise Vedel som kasserer for 2 år.

8) Bestyrelsen foreslår:

·        genvalg af Peter Frandsen som bestyrelsesmedlem for 2 år,

·        genvalg af Poul Malmkjær-Mason som bestyrelsesmedlem for 2 år,

·        nyvalg af Jes Tonsgaard som bestyrelsesmedlem for 2 år og

·        nyvalg af Sara Bastholm som suppleant for 1 år og

·        nyvalg af Anastasiya Tchernychova som suppleant for 1 år

9) Bestyrelsen foreslår valg af genvalg af Jesper Sidenius og Jim Bergholdt som revisorer samt genvalg af Ole D Jensen som revisorsuppleant, alle for 1 år.

10) Bestyrelsen foreslår nedsat flg. udvalg:

·        Senior-udvalg

·        Ungdoms-udvalg

·        Rekrutterings-udvalg

·        Camp-udvalg

·        Sponsor- og fonds-udvalg

·        MarCom-udvalg

·        Disciplinær-udvalg

·        Sports-udvalg

·        Facilitets-udvalg

·        Hal-udvalg

·        Kiosk- og merchandise-udvalg

·        Udlejnings- og event-udvalg

 

Foreningens vedtægter findes på dette link.

 

/Bestyrelsen, KSF