Sikkerhedsudvalg

Kontakt

Profile Image
Frøjdis Rodies

Formål for Sikkerhedsudvalg

Skal sikre at der bliver gennemført tiltag som førstehjælpskurser á 4 timer med udstedelse af            førstehjælps-bevis. Primært for holdledere, trænere og udlejnings- personale. Planlægge koordinere og vurdere behovet årligt. Kursus afhold i maj´24 for 20 medlemmere

Sørge for påfyldning af alle førstehjælpskasser i samarbejde med holdlederne efter behov.

Sikre at holdledere/trænere/frivillige kender til brugen af indhold i førstehjælpskasserne (quick-kursus  er planlagt i september´24) 

HjælpNU samarbejde